Menu

iHELP КАМПАНИИ

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА: МИСИЯ СОФИЯ 2017/2018

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА: МИСИЯ СОФИЯ 2017/2018

ЦЕЛ: МИСИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ.

ОБУЧАВАНЕ НА 5000 РОДИТЕЛИ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ iHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ В СЕМЕЙСТВАТА.
ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА: МИСИЯ УЧИЛИЩА 2019/2020

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА: МИСИЯ УЧИЛИЩА 2019/2020

ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ! ОБУЧЕНИЕ НА 5000 УЧЕНИЦИ ОТ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА В ГР.

СОФИЯ, КАК НА ПРАКТИКАТА ДА ОКАЗВАТ ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ iHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ.