Активни кампании

НОВА КАМПАНИЯ:

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА
МИСИЯ УЧИЛИЩА

МИСИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

ЦЕЛ: ОБУЧЕНИЕ НА 5000 УЧЕНИКА ЗА 12 МЕСЕЦА

Изминали кампании

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА:

МИСИЯ СОФИЯ 2017/2018

МИСИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

ПОСТИГНАТО: ОБУЧЕНИ СА 1500 РОДИТЕЛИ ЗА 12 МЕСЕЦА

ОБУЧАВАНЕ НА 5000 РОДИТЕЛИ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ iHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ В СЕМЕЙСТВАТА.