Активни кампании

МИСИЯ:

СЪРЦАТА НА ЛЕВСКИ

МИСИЯ: ОБУЧЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ТРЕНЬОРИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ НА ВК „ЛЕВСКИ СОФИЯ“

ОБУЧАВАНЕ  НА ВСИЧКИ ТРЕНЬОРИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА ВК „ЛЕВСКИ СОФИЯ“ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ iHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ.

Изминали кампании

НОВА КАМПАНИЯ:

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА
МИСИЯ УЧИЛИЩА

МИСИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

ЦЕЛ: ОБУЧЕНИЕ НА 5000 УЧЕНИКА ЗА 12 МЕСЕЦА

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА:

МИСИЯ СОФИЯ 2017/2018

МИСИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

ПОСТИГНАТО: ОБУЧЕНИ СА 1500 РОДИТЕЛИ ЗА 12 МЕСЕЦА

ОБУЧАВАНЕ НА 5000 РОДИТЕЛИ В ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И ИНФОРМИРАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ iHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ В СЕМЕЙСТВАТА.