КАМПАНИЯ:

ПАЗИТЕЛИ НА СЪРЦА
МИСИЯ УЧИЛИЩА

ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МРЕЖА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ, КАК НА ПРАКТИКАТА ДА ОКАЗВАТ ПЪРВА ПОМОЩ НА ДЕТЕ, НОВОРОДЕНО И ВЪЗРАСТЕН И КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА АЛАРМИРАНЕ IHELP ПРИ НУЖДА ОТ СПЕШНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПО-СИГУРНА СРЕДА ЗА ЖИВОТ.

Превърни твоето училище в пазител на сърца!

ПОЛИ ГЕНОВА

 „Смятам, че е важно всеки човек, от ранна възраст, да бъде информиран как може да реагира правилно в ситуация, в която се налага спешна помощ. Самата аз бих искала да имам нужните познания, за да мога да помогна на човек в беда. Затова подкрепям инициативата „Пазители на сърца“.“