iHELP продукти

iHELP PREMIUM

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ РЕАНИМАЦИЯ

ТЕНИСКА НА IHELP

ДЕФИБРИЛАТОР