Този документ е задължителен правен договор между оператора, чиито данни са посочени по-долу, и потребителя. Настоящото споразумение определя условията, правилата и политиките за всеки, който желае да използва, или има достъп до сайта на www.ihelp-bulgaria.com („Уеб сайтът“) или iHELP мобилно приложение („Мобилно Приложение“). Моля, обърнете внимание, че достъпът до Интернет страницата и инсталирането и използването на мобилни приложения изискват приемането на настоящите условия за ползване.

Осъществявайки достъп до уеб сайта или до мобилното приложение, Потребителят се съгласява с и приема Условията за ползване. Чрез натискане на бутона „Приеми“ вие (потребителят) ще потвърдите, че приемате тези Условия за ползване. След като сте прочели Условията за ползване внимателно, ако не ги приемате изцяло, кликнете върху „Отказ“ бутона и трябва да се въздържите от използването на уебсайта или на мобилното приложение.

Определения

Оператор: АйХелп България ООД, регистрирана в България, с регистрационен номер 20305930, със седалище и адрес на управление ул. Македония 32, гр. Габрово, П.К. 5300, България.

Потребителят е всяко физическо лице, което използва Уеб сайта, или което сваля, инсталира или използва Мобилното Приложение и / или което приема тези Условия за ползване.

Договор / Период

Договорът между Оператора и Потребителя по отношение на използването на Уеб сайта и Мобилното Приложение, включващ тези Условия за ползване, и съгласието на Оператора за използването на Мобилното Приложение и Уеб сайта, ще влязат в сила след регистрация на Потребителя за услугата и създаването на неговия iHELP профил (или акаунт), или, когато Потребителят инсталира Мобилното Приложение на своето мобилно устройство, според това, което от двете е по-рано.

При регистрацията за желана услуга (на „Премиум Услуга“), абонаментът за Премиум Услуга ще започне след плащане на годишната абонаментна такса на оператора. Абонаментът Премиум Услуга продължава за определен срок от една година и може да бъде подновен, като се заплати за допълнителен период от една година.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За да завърши процеса на регистрация, Потребителят трябва да се регистрира на Уеб сайта с потребителско име и парола. Потребителят трябва да пази своята парола в тайна. Това е отговорност на Потребителя, той трябва да запази конфиденциалността на тази парола и Операторът не носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат поради невъзможността на потребителя да осигури потребителското име и парола.

Като част от регистрацията, от потребителя се изисква да предостави някои лични данни (включително име, адрес, и-мейл адрес и телефонен номер). Потребителят може също да предостави друга лична, както и здравна информация към неговия профил: например възраст, тегло, ръст, кръвна група, заболявания, използване на лекарства, алергии, сърдечен стимулатор, и т.н.). Потребителят носи отговорност за достоверността, точността и актуалността на информацията, предоставена чрез регистрацията му.

Всяка промяна трябва да бъде актуализирана в профила на потребителя. Потребителят може да променя, добавя или изтрива информацията за профила по следните начини: чрез мобилни приложения, по пощата или по електронна поща до Оператора или чрез Уеб сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Операторът се ангажира с поверителността и сигурността на личната информация, предоставена от Потребителите.

Операторът събира личните данни на Потребителите от техните профили, обработва данните и ги използва с цел предоставяне на услугите на iHELP. Чрез предоставянето на лични данни, Потребителят изрично се съгласява с използването на тези данни от оператора в съответствие с настоящите Общи Условия.

Личните данни на Потребителите се събират и обработват от Оператора с цел извършване на услугите на iHELP, които включват изпращане на спешни съобщения до службите за спешна помощ или до други Потребители, които се предупреждават от Потребителя при спешен случай чрез Мобилното Приложение, така че те могат да получат информация за Потребителя, който спешно се нуждае от помощ.

Мобилното приложение позволява на Потребителя да избира и държи връзка с хора (службите за спешна помощ, други потребители или други групи хора), които ще получат спешни съобщения при спешен случай. Когато даден потребител използва Мобилното Приложение, се изпраща спешно съобщение, като се селектира кръгът от „Потребителите на Мобилното Приложение“. Съобщението се изпраща до всички Потребители на Мобилното Приложение, намиращи се на определено разстояние от местоположението на Потребителя, в момента, когато съобщението се изпраща. С избирането на група хора, които да получават съобщение за случай на спешна помощ, Потребителят се съгласява с изпращането на лична информация от неговия профил до всички тези хора.

Операторът може да използва личните данни, предоставени от Потребителя (но не всички поверителни данни, като този термин се използва за защита на данните от 1998 г., които могат да бъдат включени в профила на потребителя), за да информира Потребителя за нови услуги и дейности, предоставяни от Оператора, които са подобни на iHELP услугите, за които Потребителят се е абонирал и да разпространява новини до Потребителя.

Личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани неправомерно. Данните ще се обработват единствено с цел извършване на услуга за спешна помощ в полза на Потребителя. Операторът няма да предоставя личните данни на Потребителите на трети лица, освен когато има правно задължение да го направи, или когато трети лица са ангажирани от Оператора във връзка с извършването на услугата iHELP (достъп до личните данни на потребителя ще бъдат предоставяни само за целите на използването, поддържането или подобряването на услугата).

Операторът ще запазва личните данни на Потребителите от датата на регистрация до изтичане на абонамента (които, в случай на безплатна услуга, ще бъде за такъв период, за какъвто е и профилът на потребителя).

Операторът ще прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите от инцидентно, незаконно или не оторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, публикуване или използване на данни. Потребителят може да се наложи да инсталира определен софтуер с цел осигуряване или активиране на такива мерки за сигурност.

Потребителят има определени права, съгласно приложимото законодателство, които могат да включват достъп до неговите лични данни, обработвани от Оператора, правото на коригиране, правото да изтрива или ограничаване използването на личните данни и правото на възражение срещу някои форми на обработка на данни. За да упражни това право, Потребителят трябва да съобщи неговото искане до Оператора в съответствие с указанията, дадени в секция „Въпроси“ по-долу.

Събиране на информация („бисквитки“)

Операторът използва автоматични средства за проследяване на използването на съдържанието, което е достъпно на Уеб сайта. Операторът може да събира и обработва информация за посещенията на Потребителите на Уеб сайта с цел събиране на статистика на посещенията и статистика на потребителските влизания. Този процес включва използването на „бисквитки“, които се инсталират на компютъра на потребителя, чрез които операторът получава информация на домейна на Потребителя, техния доставчик на Интернет услуги, както и датата и времето на достъп. Тези данни за посещения ще бъдат използвани единствено за вътрешни цели на оператора.

„Бисквитката“ е малък компютърен код, който се инсталира на браузъра на Потребителя и се съхранява от неговия хард диск. Данните на бисквитката могат да се четат от системата на оператора, за да се идентифицира Потребителя и да се проследява ползването от него на сайта и с цел да позволява на потребителите да персонализират Уеб сайта и да регулира съдържанието за използване на историята за потребителя. Потребителите могат да изключват или да откажат употребата на „бисквитките“ на браузъра си, което би предотвратило тяхното четене от системата на оператора. Това няма да се отрази на достъпа на Потребителя до съдържанието на Уеб сайта, но точността на информацията ще бъде леко засегната.

Защита на непълнолетни

Уеб сайтът и Мобилното Приложение не са предназначени за деца или лица под 14-годишна възраст. Деца под 14-годишна възраст (за настоящите цели, „непълнолетни“), не трябва да използват Уеб сайт или Мобилно Приложение или да изпращат лична информация чрез Уеб сайта или Мобилното Приложение. Операторът не задържа и не събира лични данни на малолетни и непълнолетни (дотолкова доколкото Потребителите могат да бъдат идентифицирани като непълнолетни.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОПЕРАТОРА

Мобилното Приложение е разработено по такъв начин, че при активиране от Потребителя то ще уведоми най-близките служби за спешна помощ чрез SMS.

Мобилното Приложение не гарантира отговор на спешното съобщение. Мобилното Приложение е проектирано да увеличи вероятността или скоростта, с която спешната помощ може да достигне до Потребителя. Услугата предоставяна чрез Мобилното Приложение е само с комуникационно предназначение. Тя не гарантира, че службите за спешна помощ или други потребители ще реагират на съобщението, изпратено от Мобилното Приложение, или че те ще осигурят спешна помощ в рамките на някакъв период от време.

Мобилното Приложение, информацията и съдържанието, съдържащи се в него, не са предназначени да заменят или заместват професионалните медицински грижи, спешната помощ, оказващите първа помощ или обучение по основните процедури за реанимация.

Операторът се опитва да осигури, доколкото е възможно, непрекъснато обслужване чрез Уеб сайта и Мобилното Приложение, но той не гарантира постоянна и непрекъсната връзка на услугата или пък постоянен или непрекъснат достъп на потребителите и службите за спешна помощ до услугите. Използването на услугите може да бъде прекъснато поради рутинна поддръжка, подобряване на работата, разследване и коригиране на грешки или технически проблеми, комуникация или мрежови проблеми или при пропуски в сървъра, претовареност или други технически проблеми или Force Majerure събития, които могат да повлияят на работата или на достъпа до услугата.

Операторът не гарантира, че информацията, предоставена чрез Мобилните Приложения, ще бъде винаги точна. Системни грешки могат да възникнат в управлението на мобилните приложения, както и в използването на навигационните системи (ГЕО- местоположението на Потребителя), като резултат от местните условия на околната среда и / или от непълни или неточни данни. В случаите, когато Потребителят е изключил неговото ГЕО – местоположение, Мобилното Приложение не може да изпраща ГЕО – местоположението на Потребителя в спешното съобщение към спасителите. В резултат на това спасителите няма да бъдат информирани за местонахождението на увреденото лице или на трето лице, което се нуждае от спешна помощ.

Мобилното Приложение може да изпрати спешни съобщения до група от хора (спасители – Потребителите на Мобилното Приложение – роднини) само в случай на наличен GSM сигнал. Ако потребителят се намира в район, който не е покрит от GSM сигнала, или ако GSM сигналът не работи, спешните съобщения няма да могат да бъдат изпратени и Операторът не носи отговорност за всяко такова неудобство или щета на потребителя, произтичащи липсата на GSM сигнал.

Когато Потребителят изпраща спешно съобщение, Мобилното Приложение го информира за местоположението на най-близкия дефибрилатор. Операторът се стреми да получи данни от трети страни, свързани с местоположението на дефибрилатори в България. Операторът разчита на трети страни, за да се гарантира надеждността и пълнотата на данните и тяхната актуализация, обаче Операторът не гарантира, че данните, получени по отношение на местоположението на дефибрилатори, са точни, или че са в изправност. Операторът не носи отговорност за преки или косвени щети, неудобства, които могат да възникнат за Потребителя поради някаква неизправност или грешно положение на дефибрилаторите.

Операторът не носи отговорност за никакви загуби, разходи или задължения на Потребителя, предизвикани от технически проблеми или срив на Уеб сайт или Мобилното Приложение, или на мрежи за комуникация,ъ на която услугата разчита и Потребителят няма право да проявява иск за възстановяване на абонаментни такси в резултат на такива смущения или временно прекъсване на услугата.

Операторът не носи отговорност за никакви косвени, случайни, специални, последващи или наказателни вреди, произтичащи от използване на Уеб сайт или на Мобилното Приложение от потребителя, дори ако такава вреда или отговорност произтича от небрежност на оператора.

ЗАБРАНА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА И САНКЦИИ

Използването на Мобилното Приложение за друга цели, освен за спасяване на човешки живот, е забранено. В случай на неправилно използване на мобилното приложение Потребителят ще поеме разходите за всяко действие, необходимо за прекратяване на злоупотребата.

В случай на злоупотреба Операторът може да блокира услугите, както и да спре изпращането на всички спешни съобщения и да информира Потребителя за прекратяването на услугата чрез Мобилното Приложение по пощата или чрез електронна поща.

Потребителят е също отговорен за неправилното използване на Мобилното Приложение и спешните съобщения в случай на загуба или кражба на носителя или устройството, на които е инсталирано Мобилното Приложение. В случай на загуба или кражба на носителя или на устройството потребителят е длъжен да уведоми Оператора възможно най скоро, за да се преустанови обслужването на устройството с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби.

ПРОМЕНИ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Операторът си запазва правото да актуализира и променя условията за ползване на Уеб сайта и Мобилното Приложение. Операторът ще уведомява Потребителите си за всички промени в цените един месец преди пускането им в действие, чрез съобщение изпратено по Мобилното Приложение или по електронната поща. Ако продължите да употребявате услугите след уведомяването на промените или обявявате Уеб сайта или чрез Мобилното Приложение, което ще се извършва чрез потвърждение и одобрение от страна на потребителя при промяна на Условията. В случай, че Потребителят не е съгласен с променените условия или цени, той може по всяко време да затвори своя профил, но ще е задължен да заплати таксата за текущата година, която няма да бъде възстановена. По отношение на Потребители, които са се абонирали за платена услуга, при промени в условията на ползване или на ценообразуване, които са неблагоприятни за Потребителя, ако потребителят не даде своето съгласие за промените, няма да има ефект по отношение на таксата, която е заплатил за услугата, ако до следващото подновяване на абонамента (и условията за ползване преди промените, ще продължат да имат давност до датата на подновяване на абонаментната услуга). Подновяване на абонаментната услуга представлява приемане на действащите към този момент условия за ползване.

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Условията за ползване се прилагат съгласно съобразно Българското законодателство. Потребителят и Операторът предоставят на не изключителна юрисдикция на българските съдилища във връзка с всички въпроси и спорове между страните, възникнали във връзка с тях, включително образуването на договорни отношения, тълкуването и използване на настоящите Условия и техните правни последици, включително извън договорни претенции, свързани с използването на Уеб сайта и / или Мобилното Приложение.

ВЪПРОСИ

Ако имате някакви въпроси, предложения или оплаквания относно направени поръчки, покупки, общи условия и клаузи, въпроси могат да се изпращат чрез Уеб сайта (www.iHELP-bulgaria.com), по пощата на Айхелп България ООД, ул. Македония 32, Габрово, П.К. 5300, България, или по електронна поща: info@ihelp-bulgaria.com.